هیئت خیرین خادمان حضرت رقیه (س)

تلاش وب سایت افق نور ، ترویج فرهنگ بسیج است

هیئت خیرین خادمان حضرت رقیه (س)

تلاش وب سایت افق نور ، ترویج فرهنگ بسیج است

هیئت خیرین خادمان حضرت رقیه (س)

پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد.امام خمینی(ره)
ایمیل: websiteofoghenoor@yahoo.com
جیمیل: websiteofoghenoor@gmail.com

نویسندگان
آخرین نظرات
طبقه بندی موضوعی

۰

کانون خیرین خادمین حضرت رقیه (س)

با نیکو کاری و بذل و بخشش از مال حلال می توان شرافت و بزرگی در دنیا و فضیلت و رستگاری روز قیامت را به دست آورد 

..................................................................

معرفی شماره حساب در راستای کمک به امورات نیازمندان، تهیه برنامه های فرهنگی، اجتماعی، تربیتی، آموزشی، علمی، عمرانی و ... به عنوان خدمات عمومی، تحت پوشش کانون خیرین خادمین حضرت رقیه (س) 

.................................

بانک انصار

به حساب: گروه جهادی،گروه جهادی

شماره حساب:               ۱۸۴۵۷۵۸۶۰۶۲۰۱

شماره شبا:       IR۶۱۰۶۳۰۱۸۴۵۷۵۸۰۶۰۶۰۶۲۰۰۰۱   

که نیکوکاری بهره ای ماندنی و غنیمتی پایدار است

وب سایت افق نور

حضرت رقیه (س)